Beskärning av träd

– vi har lång erfarenhet av att beskära träd och gör att dina växter lever längre

Det viktigaste är att skapa en vital växt som är livskraftig en lång tid framåt och vi beskär alltid först och främst för att växten ska vara fortsatt vital.

Är målet sedan att ha en estetiskt vacker växt eller är det en hög skörd ni vill uppnå så styr vi beskärningen så att vi kan uppfylla ert mål så mycket som möjligt utan att försämra växtens vitalitet.

beskärning av träd, trädbeskärning

Vill du bli kontaktad?